1. Лични данни

SHOPR.bg се задължава да пази личните данни на клиентите си и гарантира, че никаква лична информация за клиента и неговите поръчки няма да бъде предоставяна на трети лица, без негово изрично съгласие, освен в случаите, когато закона ни задължава да направим това.

1.1 Регистрация и ползване на сайта

Регистрацията в SHOPR.bg се извършва посредством форма за данни на клиентите. Паролите се съхраняват в еднопосочен криптиран вид. SHOPR.bg няма данни за Вашите пароли и не ги предоставя на други лица. С направа на регистрация Вие се съгласявате да предоствите данни за Вашите електронни пощи, телефони и адреси с което, ние съхраняваме Вашите данни единствено и само за да може да бъдете идентифициран в нашата система.

Нашата платформа използва SSL криптирана връзка и когато на браузера Ви е изписан адресът https://www.shopr.bg/, Вие със сигурност се намирате на нашия сайт и връзката между нашия сървър и Вашия компютър е криптирана.

1.2 Политика на използване на Cookies(бисквитки)

SHOPR.bg използва cookies(бисквитки), за да може да пази информацията за Вас на локалния Ви компютър. Бисквитки се използват и за трасиране на Вашите посещения посредством алгоритми на Google и други търсещи машини. Когато се обръщате към сървъра на SHOPR.bg, cookies помагат за по-лесна работа.

Функцията на бисквитките е да Ви разграничат от останалите потребители на същия уеб сайт или да запазят определен а информация, свързана с Вашите предпочитания и се използват от повечето сайтове, за да улеснят Вашето сърфиране. Всяка бисквитка е уникалн а за Вашия браузър и съдържа анонимна информация. Обикновено съдържанието включва наименованието на домейна, от която идва

Използвайки нашия сайт, вие се съгласявате с използването на бисквитки от наша страна докато не ги премахнете ръчно.

1.2.1 Изтриване на Cookies

Всеки браузер може да забрани използването на бисквитки.

За Microsoft Internet Explorer: Edit > Preferences > Privacy & Security

За Mozilla: Edit > Preferences > Privacy & Security

За Opera: Ctrl+F12 Advanced > Cookies

За Google Chrome: Опции > Разширени настройки / Поверителност > Настройки на съдържанието > "Бисквитки"

1.2.2 Трайност

Дадена бисквитка оставя на компютъра ви, за използване при следваща сесия. Тя има трайност и обикновенно това варира между 5дни и 3 месеца

2. Посредничество и Асистирано пазаруване

SHOPR.bg е посредник при поръчка на стоки и услуги от WEB сайтове, базирани извън България. SHOPR.bg не е търговец на стоки, а е фирма за асистирано пазаруване. Ние обслужваме Вашите желания при избора на стоки.

2.1 Некоректни интернет търговци.

Интернет магазините са разнообразни и SHOPR.bg не носи отговорност за некоректен доствчик. Ние сме екип за асистирано пазаруване и съдействаме при избора на стоки, но крайният избор е Ваш. Ако даден интернет магазин или доставчик на стока забави, задържи, не изпрати или изпрати стока, която не отговаря на описнието, SHOPR.bg не носи отговорност за последиците.

2.1.1 Съдействие в случаи на некоретен доставчик.

В случаи, когато възникне събитие описано по точка 2.1, SHOPR.bg може да съдейства по случая за разрешаване на проблема на територията на страни в които SHOPR.bg има свои посредници, и може да асистира при установяване на действията на доставчика или интернет търговеца, но си запазва правото да изискава от клиента, който е поръчител на стоката, да заплати съответните такси за процедури извън асистираното пазаруване.

2.2 Закупени стоки, които са забранени от закона или не могат да бъдат изпратени.

Когато клент поръча самостоятлно стоки до склада на SHOPR.bg и наш сътрудник установи при пристигането на стоката, че стоката е предмет, който може да бъде в разрез със закона на страната износител или страната вносител, SHOPR.bg ще откаже изпращането на тези стоки.

2.2.1 Стока, която трябва да бъде върната.

Ако възникне събитие по точка 2.2, в случаи когато стоката може да бъде върната на доставчика, SHOPR.bg може да съдейства по възстановяването на сумата, но всички възникнали такси по възстановяване ще бъдат изискуеми от клиента.

2.2.2 Съмнение за неправомерно плащане на стоки, които са получени в склада на Shopr.bg.

В случаи, когато купувач на стоката е самият клиент и стоката се поръчва на територяита на САЩ, Shopr.bg има право да изиска потвърждение на поръчката изпратена от търговеца, както и данни за лицето платец на стоките(Billing Address/Адрес на фактуриране). В правото си на участник на тристранна операция имаме право да знаем по какъв начин е извършено плащането по сделката.

2.2.3 Клиент, който отказва да предостави документи за покупката.

Ако клиент на Shopr.bg откаже да предостави документи и потвърждение от търговеца за покупката, SHOPR.bg си запазва правото да върне стоката на търговеца, а плащането да бъде погасено от търговеца към платеца. SHOPR.bg не носи отговорност по възникнали разходи, по връщането на стоката към търговеца.

2.3 Стока която е извън габаритна или свърх тежка.

Когато клент поръча самостоятлно стоки до склада на SHOPR.bg и наш сътрудник установи при пристигането на стоката, че стоката е с тегло и габарити извън установените на избрания от клиента куриер, се прилагат действие по смяна на куриерската фирма или фирмата доставчик.

2.3.1 Смяна на доставчика на стока.

В случаи когато възникне събитие по т. 2.3, клиентът ще бъде уведомен и трябва да бъдат предприети действия по намиране на друг доставчик или куриер, който е в състояние да транспортира стоката.

2.3.2 Невъзможност за транспортиране

В случаи когато възникне събитие по т. 2.3, стоката неможе да бъде транспортирана или стойността на транспорта е неудволетворяващта клиента, се задейства процедура по връщане на стоката към доставчика. Всички възникнали такси по възстановяване ще бъдат изискуеми от клиента.

2.4 Стока която не отговаря на описанието от поръчаната.

Ако поръчана от клиент стока не отговаря на точното описание или различните стандарти в размери на дрехи, обеми и други подобни, са обект на несъответствие, SHOPR.bg не носи отговорност.

2.4.1 Поръчани стоки, които са обект на несъответствие.

Ако възникне събитие по точка 2.4, SHOPR.bg може да бъде посредник по връщането на стоката, но всички възникнали такси по възстановяване ще бъдат изискуеми от клиента.

2.4.2 Предварителна проверка на стоката.

При желание от страна на клиента, да бъдат проверени и да бъде представени снимки на стоката от доставчика в нашата складова база, преди препращането им до крайния получаващ адрес, клиента заплаща допълнителна такса за проверка, съобразена с посочената в тарифата такса.

3. Транзитно време

При изпращане на стоките до клента, SHOPR.bg осигурява локализиращ номер(tracking) в случаи когато доставчика разполага с такъв. Транзитното време е различно при различните доставчици. SHOPR.bg работи с утвърдени транспортни и куриерски фирми, които разполагат с проследяваща информация за пратката.

3.1 Изпращане чрез куриер

В повечето случаи пратки, които са изпратени с въздушни куриерси фирми, транзитното време е средно между 3-11 работни дни. Стандартно пратката пристига за това време. Пратката може да бъде проследена чрез онлайн платформа на съответния куриер(доставчик). Обикновенно куриерските фирми разполагат с точни цени за съответните килограми и габарити.

3.1.1 Превишаване на максимално допустимите за изпращане размери или килограми на куриера

При някои куриерски фирми има лимит на габарити и килограми на единица пакет. В случаи когато клиент е поръчал стока, до склад на SHOPR.bg и очакванията са тя да бъде изпратена чрез куриер, но размера и габарита не позволяват това, SHOPR.bg има право да смени транспортната фирма или да я върне на продавача със съгласието на клиента.

3.2 Пратки чрез въздушно карго

Пратки, които са извън габаритите или теглото на съответните куриерски фирми се изпращат чрез въздушно карго и офертите тук са индивидуални, спрямо габаритите на стоката и нейното тегло.

3.3 Пратки чрез морско карго

Пратки, които са обемисти и тежки се изпращат с морско карго и офертите тук са индивидуални, спрямо габаритите на стоката и нейното тегло.

3.4 Загуби и забавяне на пратки

Пратки намиращи се в транзитно време могат да побаднат под форсмажорни обстоятелства, като природни бедствия аварии или загуба на стока. В такъв случай отговорноста е предадена на транспортьора на стоката.

3.4.1 Застраховка

Ако възникне събитие по точка 3.4 SHOPR.bg може да съдейства за възстановяване на застрахователната премия от транспортната или куриерска фирма, но ако възникант разходи по възстановяването на средствата, SHOPR.bg има право да изисква това от клиента.

3.4.2 Застрахователна стойност

Ако възникне събитие по точка 3.4, застрахователната стойност предствалява обевената в товарителницата стойност и няма нищо общо с реалната стойност на стоката. SHOPR.bg изисква винаги от клиентите да обявят своята застрохователна стойност при изпращане на стоката. Тя може да бъде по-малка от реалната и при възникване на форсмажорни обстоятелства, сумата която трябва да бъде възстановена е обявената застрахователна стойност при изпращане.

4. Обмитяване на стоки

SHOPR.bg извършва услуги по освобождаве на стоки и митническо предствителство срещу комисионни описани в тарифата.

4.1 Групажни колети

SHOPR.bg групира колети на разлчни клиенти и след освобождаване от митнически режим внос на стоки, раздава сътветните стоки на клиентите. Когато стоката на даден клиент се намера в групажна пратка е възможно да възникне забавне на предаването и към клиента, тъй като процеса по митническо оформяне е свързан с освобождаването на цялата групажна стока.

4.1.1 Стоки които попадат под авторско и патентно право.

Стоки, които са обект на авторско и патентно право е възможно да бъдат задържани или конфискувани от митницата. Отговорността по познаването на законодателството на страната вносител е на клиента. SHOPR.bg не носи отговорност при поръчките на кленти и няма вина при възникаването на правни казуси.

4.2 Самостоятелни пратки до клиенти

SHOPR.bg извършва услуги по изпращане на стока на името на клиента. Когато стоката се изпраща на клиента, отговорноста на SHOPR.bg е да предаде стоката на транспортната или куриерска фирма с описание, застрахователна и облагаема стойност, която е обявена от клиента. При пристигане на адреса на получаване, освобождавнето на стоките под митнически контрол се извършва изцяло от клиента получател.