Етикет: Общи условия

общи условия

1. Лични данни SHOPR.bg се задължава да пази личните данни на клиентите си и гарантира, че никаква лична информация за клиента и неговите поръчки няма да бъде предоставяна на трети лица, без негово изрично съгласие, освен в случаите, когато закона ни задължава да направим това. 1.1 Регистрация и ползване на сайта Регистрацията в SHOPR.bg се Read More …